II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

projekt comenius

Nasza szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do realizacji projektu Comenius pod nazwą „L!VE – Living Europe”. Jako główne cele współpracy w Partnerskim Projekcie Szkół określone zostały:

- głębsze zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym, historycznym i ekonomicznym partnerów,

- doświadczenie różnorodności kulturowej Europy i zainteresowania tematyką europejską,

- uczenie otwartości i przełamywanie stereotypów,

- wzbogacanie umiejętności językowych uczniów,

- zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w procesie uczenia się z wykorzystaniem techniki informacyjnej

- budowanie w uczniach wiary we własne możliwości.

Naszymi partnerami są uczniowie z Holandii, Niemiec, Belgii, Włoch, Węgier, Francji i Hiszpanii. Projekt zakłada pracę nad „case studies”, które pozwolą przeanalizować zagadnienia związane z systemem prawnym, opieką nad dziećmi, sportem, bezrobociem oraz europejską historią powojenną. Każdy z krajów odpowiada za szczegółowe przygotowanie dwóch „przypadków” z danej dziedziny we współpracy z jednym z partnerów oraz włączanie się we wspólną pracę nad pozostałymi przypadkami.

W ramach współpracy przewidziano wizyty w krajach partnerskich. W listopadzie 2012 delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w pierwszym spotkaniu roboczym w Enghien (Belgia), a na przełomie stycznia i lutego 2013 gospodarzem kolejnego spotkania będą Hiszpanie z Torrelavega. W naszej szkole będziemy gościć zagraniczne delegacje w listopadzie bieżącego roku.

Wyniki pracy zostaną opublikowane w postaci strony internetowej oraz zaprezentowane na spotkaniach dwustronnych partnerów.

Uczniowie biorący udział w projekcie spotykają się we wtorki o godz. 14.20 w sali 80, a także za pośrednictwem portali społecznościowych.

Koordynator projektu: mgr Beata Dziembała

>> I wizyta studyjna - Enghien (Belgia)

>> II wizyta studyjna - Torrelavega (Hiszpania)

>> III wizyta studyjna - Budapeszt (Węgry)

>> IV wizyta studyjna - Zabrze

>> V wizyta studyjna - Haaksbergen (Holandia)

>> VI wizyta studyjna - Bruz (Francja)

 

 

 

 
 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
ul. marsz. J. Piłsudskiego 29, 41-800 Zabrze, tel./fax.: 32 271 27 66, e-mail: sekretariat@2lo.zabrze.pl
Copyright by www.2lo.zabrze.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.