II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015:

Zebranie informacyjne

Klasy I – godz. 16.30 – aula

Spotkania z wychowawcami w salach godz. 17.00

11 września 2014 r.

Konsultacje 6 listopada 2014 r.

Spotkanie śródsemestralne – informacje o wynikach nauczania – godz. 17

Spotkanie z rodzicami klas III w auli – godz. 17.15

9 grudnia 2014 r.

Zebranie informacyjne o wynikach I semestru -  godz. 17.00

13 stycznia 2015 r.

Zebranie informacyjne o proponowanych ocenach w klasach III i zagrożeniach. Spotkanie śródsemestralne dla rodziców uczniów klas I i II - godz. 17.00

17 marca 2015 r.

Zebranie informacyjne o proponowanych ocenach w klasach I i II i zagrożeniach  - godz. 17.00

21 maja 2015 r.

 

 

 

 

 
 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
ul. marsz. J. Piłsudskiego 29, 41-800 Zabrze, tel./fax.: 32 271 27 66, e-mail: sekretariat@2lo.zabrze.pl
Copyright by www.2lo.zabrze.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.