II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

PLAN ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

1 września 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2014 r.

Koniec I semestru 9 stycznia 2015 r.

Ferie zimowe

2-15 lutego 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7 kwietnia 2015 r.

Zakończenie zajęć klas III

24 kwietnia 2015 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej część pisemna i ustna

4-21 maja 2015 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

Konferencje Rady Pedagogicznej II LO

Plenarna roku szkolnego 2013/2014

29 sierpnia 2014 r.

Klasyfikacyjna I semestru

7 stycznia 2015 r.

Plenarna I semestru

13 stycznia 2015 r.

Klasyfikacyjna II semestru dla klas III

21 kwietnia 2015 r.

Klasyfikacyjna II semestru dla klas I i II

22 czerwca 2015 r.

Plenarna końca roku szkolnego

29 czerwca 2015 r.

 

 

 

 
 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
ul. marsz. J. Piłsudskiego 29, 41-800 Zabrze, tel./fax.: 32 271 27 66, e-mail: sekretariat@2lo.zabrze.pl
Copyright by www.2lo.zabrze.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.