II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

samorząd szkolny

Przewodniczący - Martyna Borecka - 2cd

Zastępca przewodniczącego - Katarzyna Piksa - 2b

Sekretarz - Kinga Napierała - 2a

 

OPIEKUN:

mgr Mariola Chrubasik

 

Wybory samorządowe w II LO 2013/2014

W naszym liceum 30 września (poniedziałek) odbyły się wybory do samorządu szkolnego. W tegorocznej edycji udział wzięły trzy kandydatki: Martyna Borecka, Kinga Napierała oraz Katarzyna Piksa. Wszystkie są uczennicami drugiej klasy.

 Wybory poprzedziła prezentacja programów wyborczych w formie plakatów i ulotek. W piątek przeprowadzono debatę z udziałem wszystkich uczniów liceum. Na debacie nasze kandydatki przedstawiały swoje programy wyborcze, które opierały się głównie na wznowieniu działalności szkolnego radiowęzła, remoncie toalet czy ponownym wprowadzeniu „szczęśliwego numerka”. Dodatkowo na przerwie kandydatki odpowiadały na indywidualne pytania uczniów.

W poniedziałek uczniowie głosowali na swoje kandydatki. Atmosfera była napięta aż do końca szóstej lekcji, kiedy to ogłoszono wyniki. Naszą nową przewodniczącą została Martyna Borecka, która uczęszcza do klasy II cd. W pracy wspierać ją będą na stanowisku wiceprzewodniczącej Katarzyna Piksa, i sekretarza Kinga Napierała. Życzymy Martynie i całemu Samorządowi Uczniowskiemu wielu inicjatyw oraz owocnej współpracy z Gronem Pedagogicznym i Dyrekcją. Tomasz Kowalczyk kl. 2 cd

W Komisji Skrutacyjnej pracowali uczniowie klasy trzeciej c Magdalena Durma, Łukasz Piłat, Jan Wilkoszewski.  Głosowało 204 uczniów,  frekwencja wyniosła 75% ( 271 uczniów posiada bierne prawo wyborcze)

Borecka Martyna  kl. 2 cd

73

35,8%

Napierała Kinga  kl. 2 a

42

20,6%

Piksa Katarzyna kl. 2b

70

34,3%

Głosy nieważne

19

9,3%


Zobacz fotorelację  p. H Binkowskiej
  >>> tutaj      
oraz relację  z naszych wyborów na stronach >>> Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

 

 

 
 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
ul. marsz. J. Piłsudskiego 29, 41-800 Zabrze, tel./fax.: 32 271 27 66, e-mail: sekretariat@2lo.zabrze.pl
Copyright by www.2lo.zabrze.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.